The future of automation
Work smarter
Smartsourcing är experter på automatisering av IT-processer.

LÖSNINGAR

 
 
Identitetshantering - med MIMinaBox+ och One Identity-in-a-box automatiseras identitetslivscykeln hos företag och organisationer fullt ut. 

Självbetjäning - med SMARTCatalogue kan användaren själv beställa och administrera konton, behörigheter, applikationer, datorer, tillbehör och andra resurser som verksamhetssystem, sharepointsiter, filbehörigheter och distributionslistor. Även andra resurser som passerkort, felanmälan och beställningar av material kan hanteras. Efter det att beställningen attesteras automatiseras leveransprocessen i så stor utsträckning med attestflöden och integreras med leverantörer, interna system, molnlösnignar, robotar m.m..
 
 

IDENTITETSHANTERING

MIMinaBox+ är en identitetslösning baserad på Microsoft Identity Manager 2016. MIMinabox+ innehåller färdig konfiguration och integrationer mot vanligt förekommande system och innebär ett snabbt och enkelt införande hos kund. På sätt fungerar One Identity-in-a-box, men med produkten One Identity.
 
 
 

SJÄLVBETJÄNING

SMARTCatalogue är en lösning för att hantera självbetjäning och automation för de flesta IT-tjänster. I lösningen ingår regelverk och funktioner för att automatisera processer inklusive attester, att integrera system samt en beställningsportal för att exponera tjänster till verksamheten. SMARTCatalogue är helt öppen och kunden kan själv skapa sina egna tjänster och arbetsflöden. 
 
 

LEVERANSER

 
Smartsourcing använder en leveransmodell som innehåller ett antal moment som alla kan leverereras till ett fast pris. Modellen säkerställer korta leveranscykler med tydliga levererabler av väl definierade komponenter. På så sätt undviks långa och kostsamma utvecklingsprojekt med osäkra leveranser.