The future of automation
Work smarter
Smartsourcing är experter på automatisering av IT-processer.

LÖSNINGAR

 
 
Smartsourcing utvecklar och skräddarsyr lösningar baserade på standardprodukter från Microsoft.

Med Smartsourcings lösning MIMinaBox+ automatiseras identitetslivscykeln hos företag och organisationer fullt ut. Med eCatalogue kan användaren själv beställa och administrera konton, behörigheter, applikationer, datorer, tillbehör och andra IT-resurser som verksamhetssystem, Sharepointsiter, filbehörigheter och distributionslistor. Leveransprocssen kan fullt ut automatiseras och integreras med leverantörer och interna system
 
 

IDENTITETSHANTERING

MIMinaBox+ är en identitetslösning baserad på Microsoft Identity Manager 2016. MIMinabox+ innehåller färdig konfguration och integrationer mot vanligt förkommnde system och innbär ett snabbt och enkelt införande hos kund
 
 
 

BESTÄLLNINGSAUTOMATION

eCatalogue är en en paketerad lösning för att hantera beställningsautomation baserad på Microsoft Identiy Manager. I lösningen ingår regelverk och funktioner för att automatisera processer samt en beställningsportal för att exponera tjänster. eCatalogue är fullt kompatibel med eKlient.
 
 

LEVERANSER

 
Smartsourcing använder en leveransmodell som innehåller ett antal moment som alla kan leverereras till ett fast pris. Modellen säkerställer korta leveranscykler med tydliga levererabler av väl definierade komponenter. På så sätt undviks långa och kostsamma utvecklingsprojekt med osäkra leveranser.