BESTÄLLNINGSAUTOMATION

 
 
 
Smartsourcing erbjuder en lösning för beställningsautomation baserat på Microsoft Identity Manager (före detta Forefront Identity Manager) som innehåller en portal för att hantera beställningar. Portalen ger verksamheten ett lättillgängligt gränssnitt där slutanvändare enkelt kan beställa tjänster och hantera attester och underlag för debitering.  
 
Portalen är en flexibel användarvänlig lösning utvecklad i moderna ramverk så att mobila enheter och vanliga datorer kan användas, samtidigt som man utnyttjar kraften och investeringen i Microsofts standardprodukter. Potalens sidor kan publiceras på valfri webplats, exempelvs i kundens intranet och ställer inte krav på Sharepoint som motor.
 
 

eCatalogue

 
 
eCataloue hjälper företag och organisationer att automatisera beställningar av tjänster via en lättanvänd beställningsportal
 
eCatalogue en lösning för att automtisera beställningar hela vägen från exponering av tjänster i en lättanvänd och modern portal till full inegration med sytem och leverantörer av produkter. Lösningen baseras på Microsoft Identiy Manager och anpassas efter kunden tjänsteutbud och behov
 
 
 
 

Självbetjäning

 
 
Lösningen kan hantera beställning av alla typer av tjänster som t.e.x. appliktioner, lösenordsåterställning, behörigheter, datorer och utrustning
 
 

Automatisering

 
 
Lösningen innehåller konfiguration och ramverk för automtisering av tjänster och integration med interna-, externa- och cloudbaserade system
 
 

Portal

 
 
Portalen levereras med stöd för hantering av språk, svenska och engelska som standard och innehåller regelverk för delegering av administration
 
 

Rapportering

 
 
eCataloue innehåller funktioner för kontinuerlig loggning av aktiviteter som möjligör rapportering och kostnadsuppföljning för nyttjde tjänster
 
 
 
 

FUNKTIONER

 
 
Digitaliserad och Automatiserad Beställningshantering
 
Smartsourcings lösning för beställningsautomtion ger företag och organistioner möjligheten att fullt ut automatisera vanligt förekommnde IT-baserade tjänster. Exempelvis kan hela processen för att onboarda en konsult i ett företag automatiseras så att konton, behörigheter och utrustning beställs och levereras vid rätt tillfälle samtidigt som nödvändiga godkännanden och debiteringsinformation hanteras
 
 
 
 
 

INTRESSERAD?

 
 
Hör av dig till Smartsourcing via kontaktformläret så bokar vi en demo, en kostnadsfri workshop eller så kan du titta på en demonstration av Smartsourcings självbetjäningsportal nedan.