DEMO

 
 
 
Videon visar exempel på tjänster som kan publiceras i portalen och automatiseras genom Smartsourcings lösning SMARTCatalogue och eCatalogue