EKLIENT

 
 
eKlient är ett koncept som ägs av alla kommuner, landsting och regioner gemensamt via Inera. Det drivs av dess medlemmar som för närvarande representerar mer än 30 organisationer och 300.000 datorarbetsplatser. Syftet med eKlient är att samverka kring medlemmarnas IT-infrastruktur för att på så sätt både kunna förbättra leveransen mot brukare, men även kunna effektivisera arbetet inom IT och undvika onödigt dubbelarbete. Det finns ju ingen anledning att varje kommun, landsting och region skall utveckla en klientplattform, ta fram verktyg, certifiera hårdvara, paketera programvara, ta fram OS Imagar m.m. 

eKlient innehåller en mängd funktioner som förenklar hanteringen av en IT-infrastruktur. Här finns bl.a.:
• Rollbaserat webgränssnitt som förenklar arbetet i Service Desk för att hantera exempelvis datorer, läsplattor, telefoner, program m.m.
• Verktyg för att underlätta produktionssättning och distribution av applikationer i Microsoft SCCM
• Ett antal beskrivningar hur man installerar och nyttjar komponenter i infrastrukturen som ex:
Intune, Bitlocker/MBAM, Windows 10 imagar, GPO:er, Patchhantering, DirectAccess, SCCM, Antivirus, hantering av Apple MacOS m.fl.
• Verktyg för att dela applikationspaket och hårdvarucertifiering mellan medlemmar
• Verktyg för att hantera tester och utrullning av Windows 10 och dess framtida uppdateringar
• Hantering av beställningsautomation och självbetjäning så att användare själva kan hantera sin arbetsplats
 

eKlient-in-a-box

 
 
Snabbt och effektivt införande av eKlient från Inera
 
Smartsourcing har varit med och fört in funktioner i eKlient på ett 20-tal medlemmar. Vi har stor erfarenhet av vad som krävs för att få bästa nytta av eKlient. Smartsourcing har flertal experter inom området samt en projektmodell för att förenkla införandet. Smartsourcing har även tagit fram ett antal kostnadsfria verktyg som bygger på eKlient som ytterligare förbättra upplevelsen, framför allt för organisationens brukare via självbetjäning och lösenordshantering. Hör av er till Smartsourcing (info@smartsourcing.se) så bokar vi ett videomöte där vi kan visa mer om hur eKlient fungerar och hur ni kan komma vidare i processen.
 
 
 
 

Workshop

Projektet börjar med en workshop där införandet planeras vad gäller behov av hårdvara, installation av eKlient och migrering till den nya miljön
 
 

LEVERANS

Alla komponenter i eKlient installeras i medlemmens miljö och alla funktioner testkörs och demonstreras.
Berörd personal utbildas på vad eKlients komponenter gör och hur de handhas.
 
 

INTEGRATION

eKlient-lösningen anpassas till medlemmens infrastruktur och verifieras på en avgränsad mängd datorer, användare och program.
 
 

INFÖRANDE

eKlients-funktioner görs tillgängliga för alla användare, datorer och program och lösningen lämnas över till IT-förvaltning. 
 
 
 
 

FUNKTIONER

 
 
eKlient-in-a-box innehåller förutom det som ingår i eKlient även funktioner för att hantera självbetjäning för lösenordshantering och självbetjäning för slutanvändare
 
eKlient-in-a-box innehåller metod för att få eKlient i produktion på ett snabbt och effektivt sätt. Den nyttjar inbygda funktioner i eKlient och innehåller färdigpaketerade funktioner. På detta sätt kan funktionerna enkelt anpassas och rullas ut i kundens organisation
 
 
 
 

Lösenordshantering

 
 
eKlient-in-a-box levereras med integration med valfri leverantör av SMS-tjänster för hantering av lösenordsåterställning via OTP
 
 

Delegering av administration

 
 
eKlient-in-a-box innehåller en portal för självbetjäning som kan användas för att delegera beställningar av tjänster som datorer, telefoner, utrustning, program, behörighet och resurser till användare eller annan personal i verksamheten. Tjänster som kräver godkännande kommer automatiskt att skicka en förfrågan till användarens chef, eller resurserns ägare.
 
 

Språkstöd

 
 
eKlient-in-a-box har inbyggt språkstöd som kan hantera de vanligt förekommande språken.
 
 

Livscykel för resurser

 
 
Med eKlient-in-a-box kan full automatisering och livscykelhantering av användarkonton, datorer, utrustning, program, behörigheter och resurser tillhandahållas
 
 
 
eKlient-in-a-box nyttar eKlients funktioner och adderar dessutom nyttiga funktioner i din organisation. Dess inbyggda portal innehåller alla de vanligaste IT-relaterade beställningsfunktionerna inklusive bakomliggande attesthantering och automation av livscykeln. All konfiguration är helt öppen och kan modifieras av kunden i öppet gränssnitt.