REFERENSER

 
 
Smartsourcing arbetar med medelstora och större företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor. Gemensamt för våra kunder är att de har ett starkt önskemål att automatisera och förenkla i så stor uträckning som möjligt för att uppnå ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet.

För mer information om våra lösningar och våra referenskunder - kontakta oss på Smartsourcing via formuläret på sidan.