MICROSOFT MIM

 
 
 
MIMinaBox+ utökar Microsoft Identity Manager 2016 med fördefinierade och förkonfigurerade tjänster och processer med färdiga funktioner för att hantera de vanligaste tjänsterna för identitetshantering. 

Med MIMinaBox+ kortas utvecklingsprojektet avsevärt och kunden kan snabbare komma i drift med sin lösning och ta hem effekterna, utan att för den skull göra avkall på MIMs standardfunktioner. MIMinaBox+ är i praktiken en MIM-leverans med alla tjänster på plats från början.
 
 

MIMinaBox+

 
 
Snabbt och effektivt införande av Identitetshantering med standardprodukt från Microsoft
 
MIMinaBox+ utnyttjar MIMs inbyggda portal för administration och innehåller de vanligaste IT-relaterade beställningsfunktionerna inklusive bakomliggande attesthantering och automation av livscykeln för identiteter och behörigheter. All konfiguration är helt öppen och kan modifieras av kunden i MIMs eget gränssnitt.
 
 
 
 

GUI

MIMs inbyggda GUI är utvecklat och anpassat för att förenkla vanligt förekommande behov och regelverk för behörigheter  
 
 

LEVERANS

MIMinaBox+ levereras enligt en standardiserad process som använts på ett stort antal kunder för att säkerställa ett tydlig och effektivt projekt
 
 

INTEGRATION

MIMinaBox+ kan användas för att integrera alla typer av system och datakällor t.e.x. HR-system och System för Infrastruktur - både on-prem och i molnet  
 
 

RAPPORT

Som komplement till MIMs inbyggda rapportfunktion levereras MIMinaBox+ med ett antal färdiga funktioner för loggning och rapportering
 
 
 

FUNKTIONER

 
 
MIMinaBox+ innehåller färdiga funktioner för att hantera självbetjäning för lösenordshantering och enklare självbetjäning för slutanvändare
 
MIMinaBox+ är kostnadsfritt och nyttjar inbygda funktioner i Microsoft Identity Manager och innehåller färdigpaketerade funktioner. På detta sätt kan funktionerna enkelt anpassas och rullas ut i kundens organisation
 
 
 
 

Lösenordshantering

 
 
MIMinaBox+ levereras med integration med valfri leverantör av SMS-tjänster för hantering av lösenordsåterställning via OTP
 
 

Delegering av administration

 
 
MIMinaBox+ levereras med inbyggda funktioner för delegering av administration för exempelvis hantering av behörighetsadministration
 
 

Språkstöd

 
 
MIMinaBox+ har inbyggt språkstöd som kan hantera de vanligt förekommande språken.
 
 

Livscykel för användarkoton

 
 
Med MIMinaBox+ kan full automatisering av användarkonton tillhandahållas
 
 
 
MIMinaBox+ utnyttar MIMs inbyggda portal och innehåller alla de vanligaste IT-relaterade beställningsfunktionerna inklusive bakomliggande attesthantering och automation av livscykeln. All konfiguration är helt öppen och kan modifieras av kunden i MIMs eget gränssnitt.