ONE IDENTITY

 
 
 
One Identity är ett avancerat verktyg för att hantera identiteter i en komplex värld. One Identity innehåller en mängd funktioner som säkerställer att konton hanteras på ett säkert sätt, vid såväl start, hantering och avslut av en anställning. One Identity kan kopplas till de flesta system på marknaden, allt från personalsystem, telefonsystem, IT-system och katalogtjänster så att konton och behörigheter automatiskt skapas i alla berörda system när en person anställs och tas bort när han slutar. Även vid byte av roll inom organisationen, så kan One Identity säkerställer att rätt behörigheter läggs till och tas bort.

Med One Identity säkerställer organisationen att alla användare har rätt behörighet vid varje givet tillfälle och även att behörighter recertifieras av ansvarig med jämna mellanrum.
 
 

One identity-in-a-box

 
 
Snabbt och effektivt införande av Identitetshantering med One Identity
 
Smartsourcing är certifierade experter och partern med One Identity. Vi har baserat på erferenheter från kundprojekt tagit fram en metod för att införa One Identity och även att migrera från tidigare identitetsplattformar. Metoden säkerställer att migrering går till på ett effektivt sätt och att funktioner i One Identity blir införda på ett säkert sätt.
 
 
 
 

WORKSHOP

Förutsättningar och användarfall för ett införande gås igenom. Frågor kring eventuell migrering från annat verktyg hanteras också vid detta arbete.
 
 

LEVERANS

One Identity installeras och grundkonfigureras med grunkläggande kopplingar mot exempelvis personalsystem och Active Directory.
 
 

INTEGRATION

Komplett integration mot samtliga system som är berörda av projektet, inklusive tester av framtagna användarfall.
 
 

ÖVERLÄMNING

Hela lösningen lämnas över för förvalning, eventuella supportavtal tas fram.
 
 
 

FUNKTIONER

 
 
One Identity-in-a-box innehåller färdiga funktioner för att hantera självbetjäning för lösenordshantering och självbetjäning för slutanvändare
 
One Identity-in-a-box nyttjar inbygda funktioner i One Identity och innehåller färdigpaketerade funktioner. På detta sätt kan funktionerna enkelt anpassas och rullas ut i kundens organisation
 
 
 
 

Lösenordshantering

 
 
One identity-in-a-box levereras med integration med valfri leverantör av SMS-tjänster för hantering av lösenordsåterställning via OTP
 
 

Delegering av administration

 
 
One Identity-in-a-box levereras med inbygda funktioner för delegering av administration för exempelvis hantering av behörighetsadministration
 
 

Språkstöd

 
 
One Identityt har inbyggt språkstöd som kan hantera de vanligt förekommande språken.
 
 

Livscykel för användarkoton

 
 
Med One Identity-in-a-box kan full automatisering av användarkonton tillhandahållas
 
 
 
One Identity-in-a-box utnyttar produktens inbyggda portal och innehåller alla de vanligaste IT-relaterade beställningsfunktionerna inklusive bakomliggande attesthantering och automation av livscykeln. All konfiguration är helt öppen och kan modifieras av kunden produktens eget gränssnitt.