Smidig process för onboarding av personal?
Vi har expertisen!
Strategi för att migrera till molnet?
Vi har expertisen!
Migrera till Teams, Azure, Office365, On-prem?
Vi lägger ert hybrida pussel!
Vill ni effektivisera och få bort återkommande arbetsuppgifter?
Det löser vi!
Genom självbetjäning kan vi minska våra kunders kostnader för support med upp till 40%, och ge dem mer tid till annat.Vi hjälper Er med:


• On/offboarding av personal, program och tillbehör
• Identitetshantering
• Effektivisera och automatisera Era IT processer
• Få bort återkommande arbetsuppgifter och avlasta Servicedesk
• Migrera till molnet – Intune, Azure AD
• Hantering Teams, O365, mappar, resurser,
• Livscykelhantering
 

Smartsourcing - Experter på automatisering av IT-processer

 
 
 
 
 

Azure

 
Att migrera till molnet ger många fördelar för företag och kommuner, inklusive bättre affärsmöjligheter, global tillgänglighet samt högre prestanda och skalbarhet. Som ett resultat söker företag med en gammal infrastruktur på plats allt mer efter effektiva, organiserade sätt att flytta till molnet.
 
Det kan dock bli rörigt att få till det och det krävs att man har bra processer och strukturer i hantering av Teamsgrupper, behörigheter och mappar.
Vi har löst det genom att applikationer i Intune publiceras automatiskt i vår SMARTCatalogue så att användare kan beställa applikationer själva. I Office 365 hanterar man exempelvis Microsoft Teams via portalen för att säkerställa att siterna läggs upp på ett strukturerat sätt med rätt namnstandard m.m. Ändringar som sker t.ex. att personer byter avdelning kan lätt administreras genom vår portal så de får rätt tillhörigheter utan krångel.
 
Att migrera till molnet ger många fördelar för företag och kommuner, inklusive bättre affärsmöjligheter, global tillgänglighet samt högre prestanda och skalbarhet. Som ett resultat söker företag med en gammal infrastruktur på plats allt mer efter effektiva, organiserade sätt att flytta till molnet.
 
Det kan dock bli rörigt att få till det och det krävs att man har bra processer och strukturer i hantering av Teamsgrupper, behörigheter och mappar.
Vi har löst det genom att applikationer i Intune publiceras automatiskt i vår SmartCatalogue så att användare kan beställa applikationer själva. I Office 365 hanterar man exempelvis Microsoft Teams via portalen för att säkerställa att siterna läggs upp på ett strukturerat sätt med rätt namnstandard m.m. Ändringar som sker t.ex. att personer byter avdelning kan lätt administreras genom vår portal så de får rätt tillhörigheter utan krångel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onboarding & Automation

 
Vi på Smartourcing arbetar med hela den anställdes livscykel ur ett tekniskt perspektiv. Vid anställning skall ett antal saker ske, såsom skapandet av konton, tilldelning av behörigheter, beställande av dator och program, mobiltelefon med mera. Från den dagen man börjar jobba så kommer det ske olika förändringar i arbetsuppgifter och behov vilket innebär att medarbetare ibland behöver beställa förändringar.

Dessa förändringar kan röra allt från behörigheter, teamsgrupper, konton och arbetsytor till att beställa ny hårdvara till sin arbetsplats. Det löser vi med en självbetjäningsupplevelse i form av en webbportal - vår SMARTCatalogue.
Vi på SMARTSourcing arbetar med hela den anställdes livscykel ur ett tekniskt perspektiv. Vid anställning skall ett antal saker ske, såsom skapandet av konton, tilldelning av behörigheter, beställande av dator och program, mobiltelefon med mera. Från den dagen man börjar jobba så kommer det ske olika förändringar i arbetsuppgifter och behov vilket innebär att medarbetare ibland behöver beställa förändringar.

Dessa förändringar kan röra allt från behörigheter, teamsgrupper, konton och arbetsytor till att beställa ny hårdvara till sin arbetsplats. Det löser vi med en självbetjäningsupplevelse i form av en webbportal - vår SmartCatalogue.
 
 
 
 
 
 
 
 

Identity Management

 
Den organisatoriska processen för att identifiera, autentisera och auktorisera individer eller grupper av människor att ha tillgång till applikationer, system eller nätverk genom att koppla användarrättigheter och begränsningar till etablerade identiteter.
Hantering och governance av identiteten sköts av vår identitetshanteringsplattform. Här arbetar vi med Microsoft och OneIdentity och sätter kundens behov av plattformsstöd i fokus när vi rekommenderar den ena plattformen framför den andre.
Den organisatoriska processen för att identifiera, autentisera och auktorisera individer eller grupper av människor att ha tillgång till applikationer, system eller nätverk genom att koppla användarrättigheter och begränsningar till etablerade identiteter. Hantering och governance av identiteten sköts av vår identitetshanteringsplattform. Här arbetar vi med Microsoft och OneIdentity och sätter kundens behov av plattformsstöd i fokus när vi rekommenderar den ena plattformen framför den andre.