Demo

 

 Rollhantering i Azure och Active Directory

 

PAM säkerhet för administratörskonton

 

Självbetjäningsportal med SMARTCatalogue

 
 

Skapa ny tjänst i SMARTCatalogue

 

On-boarding av personal med hjälp av enkel Robot

 

On-boarding av personal med hjälp av Roboten UiPath

 
Filmerna visar exempel på tjänster som kan publiceras i portalen och automatiseras genom Smartsourcings lösning SMARTCatalogue