GDPR

Smartsourcing har tillsammans med sitt moderbolag, Combined Excellence AB, ett gemensamt GDPR-program för att utvärdera alla områden relaterade till personuppgifter för att efterleva GDPR.
Vi har bland annat:
• Identifierat och analyserat alla system innehållande personuppgifter för att säkra dessa.
• Implementerat nya processer för registrerades rättigheter.
• Justerat processer där personuppgifter hanteras, bland annat för tjänster, IT, sälj, marknad, HR, för att anpassa processerna efter GDPR.
• Utvärderat tjänster där vi behandlar personuppgifter för våra kunder för att skriva personuppgiftsbiträdesavtal där behov finns.
• Utvärderat leverantörer för att skriva personuppgiftsbiträdesavtal där behov finns.

För mer information om vårt arbete med GDPR, läs här