Kundcase

 
Alla våra projekt är drivna från våra kunders önskemål. Varje kund är unik och vi hjälper till att skräddarsy lösningarna efter våra kunders önskemål vare sig det rör sig om att välja en Identitetsplattform eller hur vi kan automatisera en on/offboardingprocess med hjälp av SMARTCatalogue.
 
Nedan följer några kundresor och vi kommer fylla på med fler!
 
 
 
 
 
 
 
 

Automation

 
Regionen använder ett backend som Smartsourcing har utvecklat. Den är levererad till eKlient, och är en föregångare till den backend som används i portalen SMARTCatalogue. Smartsourcing tog fram tjänster som helt automatiserar:
• Datorbeställning
• Dator utbyte
• Datoravveckling
• Program-beställning/avbeställning
• VDI-beställning/avbeställning
• VPN-beställning/avbeställning
• SingleSignOn-beställning/avbeställning
• Förbikoppling av 802.1x nät

 
Regionen kör idag uppemot 100.000 ärenden per år. De håller på att byta ”e-handelsplats” (eKatalog) från CA till Service Now. Det påverkar dock inte backenden som fungerar mot båda miljöerna.
Landstinget använder ett backend som Smartsourcing har utvecklat. Den är levererad till eKlient, och är en föregångare till den backend som används portalen Smartcatalogue. Smartsoucing tog fram tjänster som helt automatiserar:
• Datorbeställning
• Dator utbyte
• Datoravveckling
• Program-beställning/avbeställning
• VDI-beställning/avbeställning
• VPN-beställning/avbeställning
• SingleSignOn-beställning/avbeställning
• Förbikoppling av 802.1x nät
• M.m
 
Landstinget kör idag uppemot 100.000 ärenden per år. De håller på att byta ”e-handelsplats” (eKatalog) från CA till Service Now. Det påverkar dock inte backenden som fungerar mot båda miljöerna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självbetjäning

 
Företaget är ett relativt nytt företag som har byggt upp en helt ny infrastrukturmiljö baserad på Microsoft Azure och Office 365.

Smartsourcing har infört SMARTCatalogue som beställningsportal där verksamheten kan göra olika typer av beställningar mot t.ex. Azure, Office 365 och Service Now. Applikationer i Intune publiceras automatiskt i SMARTCatalogue så att användare kan beställa applikationer själva. I Office 365 hanterar man exempelvis Microsoft Teams via portalen för att säkerställa att siterna läggs upp på ett strukturerat sätt med rätt namnstandard m.m..

SMARTCatalogue har också kopplats till Ateas hårdvarubeställning där information om utbud hämtas och publiceras i SMARTCatalogue. Status på leveransen hämtas från Atea och publiceras i portalen, så att beställaren kan se hur långt arbetet har kommit i processen. SMARTCatalogue används globalt av företaget och kommer användas i länder som Sverige, Kina, Belgien, Storbritannien, Nederländerna, Kanada och USA.
Företaget är ett relativt nytt företag som har byggt upp en helt ny infrastrukturmiljö baserad på Microsoft Azure och Office 365.

Smartsourcing har infört SMARTCatalogue som beställningsportal där verksamheten kan göra olika typer av beställningar mot t.ex. Azure, Office 365 och Service Now. Applikationer i Intune publiceras automatiskt i SMARTCatalogue så att användare kan beställa applikationer själva. I Office 365 hanterar man exempelvis Microsoft Teams via portalen för att säkerställa att siterna läggs upp på ett strukturerat sätt med rätt namnstandard m.m..

SMARTCatalogue har också kopplats till Ateas hårdvarubeställning där information om utbud hämtas och publiceras i SMARTCatalogue. Status på leveransen hämtas från Atea och publiceras i portalen, så att beställaren kan se hur långt arbetet har kommit i processen. SMARTCatalogue används globalt av företaget och kommer användas i länder som Sverige, Kina, Belgien, Storbritannien, Nederländerna, Kanada och USA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självbetjäning

 
Företaget är en gemensam organisation för ett antal kommuner. På företaget finns mycket duktiga powershellutvecklare, så de har gjort i princip all driftsättning själva. Smartsourcing har lagt två veckor på att hjälpa till att få upp miljön och grundläggande arbetsflöden för mapphantering. Man kör en komplett livscykelhantering där man har ett antal tjänster.

• Beställ ny mapp – där en mapp skapas med behörighetsgrupper och behörigheter på ett ”fileshare”
• Beställ åtkomst till mapp – där användarna kan söka efter tillgängliga mappar och beställa åtkomst till dessa. Efter det att ägaren godkänt behörigheten läggs användaren automatiskt i rätt grupp.
• Hantera mapp man äger – där mappägaren kan ändra beskrivning, slutdatum, samt både se och ändra behörigheter till mappen.
• Avisera om mapps snara utgång – där mappägaren blir aviserad ett antal dagar innan en mapp går ut och kan förlänga den
• Mapp går ut – mappägaren aviseras om att mappen går ut och alla behörigheter tas bort. Om mappägaren förlänger sin mapp, så återställs behörigheter.
• X månader efter mapp gått ut – om ingen reagerat på att behörigheten tagits bort, så arkiveras mappen och tas bort. 
 
De håller idag på att driftsätta SMARTCatalogue med SmartPortal som gränssnitt och håller på att ta fram instruktionsfilmer.
Företaget är en gemensam organisation för ett antal kommuner. På företaget finns mycket duktiga powershellutvecklare, så de har gjort i princip all driftsättning själva. SmartSourcing har lagt två veckor på att hjälpa till att få upp miljön och grundläggande arbetsflöden för mapphantering. Man kör en komplett livscykelhantering där man har ett antal tjänster.

• Beställ ny mapp – där en mapp skapas med behörighetsgrupper och behörigheter på ett ”fileshare”
• Beställ åtkomst till mapp – där användarna kan söka efter tillgängliga mappar och beställa åtkomst till dessa. Efter det att ägaren godkänt behörigheten läggs användaren automatiskt i rätt grupp.
• Hantera mapp man äger – där mappägaren kan ändra beskrivning, slutdatum, samt både se och ändra behörigheter till mappen.
• Avisera om mapps snara utgång – där mappägaren blir aviserad ett antal dagar innan en mapp går ut och kan förlänga den
• Mapp går ut – mappägaren aviseras om att mappen går ut och alla behörigheter tas bort. Om mappägaren förlänger sin mapp, så återställs behörigheter.
• X månader efter mapp gått ut – om ingen reagerat på att behörigheten tagits bort, så arkiveras mappen och tas bort. 
 
De håller idag på att driftsätta SmartCatalogue med SmartPortal som gränssnitt och håller på att ta fram instruktionsfilmer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identitet & onboarding

 
Banken är en av de tio största bankerna i Sverige. Smartsourcing fick i uppdrag att implementera en identitetshanteringslösning för banken, ta hand om onboarding för nya anställda, beställningar av konsultkonton samt möjligheten att hantera befintlig personal. Från ett antal användarfall stöptes ut vilka anställningsformer personer kan ha och vad som ska hända med varje anställningsform.

De anställdas information flödas från ett HR system och in i One Identity Manager plattformen. Syftet är att få en bättre överblick av vad användare har tillgång till och inte samt automatisera delar av det jobb servicedesk utför vid beställning av konton och behörigheter. I IT-shopen kan användare gå in och beställa behörigheter till system som både är kopplade till AD grupper men även beställningar som behöver skickas som ett ärende till servicedesk.

Man har anpassat IT-shopen efter bankens behov både stil- och funktionsmässigt. I fas två kommer man även koppla ihop SAP’s behörigheter och roller med One Identity Manager, då kan man beställa SAP’s behörigheter direkt i portalen. Detta innebär att servicedesk inte behöver utföra lika mycket manuellt arbete.

One Identity ​Manager är en färdig produkt där man har förinbyggt integrationer mot olika system till exempel SAP. Den har även fördelen att man enkelt kan gå in och 
visuellt se vilka systembehörigheter olika personer har. Detta gör den till en både enklare och säkrare produkt än t.ex. MIM. One Identity Manager förenklar och säkrar även upp vid kritiska processer som t.ex. revisioner, något som bland annat banker och statliga myndigheter med höga säkerhetskrav behöver göra.
Banken är en av de tio största bankerna i Sverige. Smartsourcing fick i uppdrag att implementera en identitetshanteringslösning för banken, ta hand om onboarding för nya anställda, beställningar av konsultkonton samt möjligheten att hantera befintlig personal. Från ett antal användarfall stöptes ut vilka anställningsformer personer kan ha och vad som ska hända med varje anställningsform. De anställdas information flödas från ett HR system och in i One Identity Manager plattformen. Syftet är att få en bättre överblick av vad användare har tillgång till och inte samt automatisera delar av det jobb servicedesk utför vid beställning av konton och behörigheter. I IT-shopen kan användare gå in och behörigheter till system som både är kopplade till AD grupper men även beställningar som behöver skickas som ett ärende till servicedesk. Man har anpassat i IT-shopen efter bankens behov både stilmässigt och funktionsmässigt. I fas två kommer man även koppla ihop SAP’s behörigheter och roller med One Identity Manager, då kan man beställa SAP’s behörigheter direkt i portalen. Detta innebär att servicedesk inte behöver utföra lika mycket manuellt arbete.

One Identity ​Manager är en färdig produkt där man har förinbyggt integrationer mot olika system till exempel SAP. Den har även fördelen att man enkelt visuellt kan gå in och se vilka systembehörigheter olika personer har. Detta gör den till en både enklare och säkrare produkt än t.ex. MIM. One Identity Manager förenklar och säkrar även upp vid kritiska processer som t.ex. revisioner, något som bland annat banker och statliga myndigheter med höga säkerhetskrav behöver göra.