Tjänster

 
Vi på SMARTSourcing är ett litet IT-företag i Göteborg med 12 anställda som sedan 2012 arbetar med hela den anställdes livscykel ur ett tekniskt perspektiv.
 
Vår vision är att samtliga återkommande arbetsuppgifter inom en organisations verksamhet skall kunna automatiseras och erbjudas som självbetjäningstjänster i en beställningsportal.
 
Eller helt enkelt:
 

-Be more productive, automatically!