Azure

 
Att migrera till molnet ger många fördelar för företag och kommuner, inklusive bättre affärsmöjligheter, global tillgänglighet samt högre prestanda och skalbarhet. Som ett resultat söker företag med en gammal infrastruktur på plats allt mer efter effektiva, organiserade sätt att flytta till molnet.
 
Det kan dock bli rörigt att få till det och det krävs att man har bra processer och strukturer i hantering av Teamsgrupper, behörigheter och mappar.
Vi har löst det genom att applikationer i Intune publiceras automatiskt i vår SmartCatalogue så att användare kan beställa applikationer själva. I Office 365 hanterar man exempelvis Microsoft Teams via portalen för att säkerställa att siterna läggs upp på ett strukturerat sätt med rätt namnstandard m.m. Ändringar som sker t.ex. att personer byter avdelning kan lätt administreras genom vår portal så de får rätt tillhörigheter utan krångel.