Identity Management

 
Den organisatoriska processen för att identifiera, autentisera och auktorisera individer eller grupper av människor att ha tillgång till applikationer, system eller nätverk genom att koppla användarrättigheter och begränsningar till etablerade identiteter.
Hantering och governance av identiteten sköts av vår identitetshanteringsplattform. Här arbetar vi med Microsoft och OneIdentity och sätter kundens behov av plattformsstöd i fokus när vi rekommenderar den ena plattformen framför den andre.